Politică de confidențialitatePentru societatea noastră este foarte importantă protecția datelor dumneavoastră personale. Societatea noastră urmărește respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal: Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Legea 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Prin prezenta Politică de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal vă prezentăm modul în care societatea noastră vă colectează, stochează, prelucrează, transmite, transferă informațiile privind datele Dvs. cu caracter personal ca urmare a interacțiunii Dvs. cu pagina noastră de internet.

Cea mai recentă versiune a prezentei va fi întotdeauna disponibilă aici. Puteţi verifica „data actualizării” postată în partea superioară pentru a afla când a avut loc ultima actualizare a Politicii de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal.

Vă rugăm, să citiți Politică de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal cu atenție, pentru a fi informat despre prelucrările datelor Dvs. cu caracter personal și drepturile Dvs. în legătură cu acestea.

1. Cine suntem?

Societatea noastră, în calitate de operator de date cu caracter personal poate fi identificată prin următoarele: _______________

 

În cazul în care aveți orice întrebări, nelămuriri în legătură cu Politica noastră de confidențialitate vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail: __________________

2. Ce înseamnă date cu caracter personal?

Potrivit definiției Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

"date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

”operator de date” înseamnă conform art. 4 din Regulamentul general privind protecția datelor, persoana fizică sau juridică, care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern

”persoana împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

3. Ce date cu caracter personal prelucrăm, cu ce scop și pe baza cărui temei legal?

3.1.În cazul în care Dvs. doriți să vă înregistrați la newsletter, noi vă solicităm următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, adresa de e-mail.

3.1.2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:

Pentru ca în viitor să vă putem oferi știri, informări, reclame și publicitate, publicitate tip marketing direct personalizată, în urma bifării căsuței corespunzătoare, operatorul de date va prelucra datele Dvs. cu caracter personal pentru îndeplinirea acestui scop.

3.1.3.Temeiul legal al prelucării acestor date:

  • Consimțământul Dvs. exprimat în mod neechivoc și expres– pentru a vă putea trimite newsletter cu informații, știri, marketing direct etc. Adresa de email va fi partajată cu furnizorul soluţiei de trimitere a newsletterului email.

Ne asigurăm că aveți o opțiune simplă de a vă putea retrage consimțământul în orice moment, prin dezabonare și puteți să ne semnalați opoziția la prelucrarea datelor Dvs. sau orice alte fel de întrebări, probleme la adresa de e-mail:_____________ sau pe fereastra specială afișată în acest scop pe platformă.

3.2.În cazul în care doriți să vă înregistrați în calitate de antreprenor, noi vă solicităm următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele Dvs. în calitate de persoană de contact, denumirea și forma juridică a persoanei juridice pentru și / sau în numele căreia vă înregistrați, localitatea unde căutați contabil, adresa de email, precum și o parolă pe care Dvs. o introduceți în sistemul nostru informatic pe care noi o stocăm până la încetarea beneficierii de serviciile noastre.

Vă atragem atenția, ca fraudele cu privire la identitatea persoanei sunt pedepsite de lege, astfel dacă creați un cont în numele unei alte persoane de contact și / sau al unei persoane juridice fără știrea acesteia, Dvs. sunteți unicul responsabil de utilizarea neautorizată a datelor și puteți fi pedepsit conform prevederilor legale în vigoare.

 

3.2.1.Scopul prelucării datelor cu caracter personal:

Datele menționate mai sus sunt utilizate cu scopul de a furniza cele mai adecvate și personalizate servicii de intermediere privind oferirea serviciilor de contabilitate.

Adresa de email va fi utilizată cu scopul contactării pe parcursul executării obligațiilor contractuale și pentru a putea fi furnizate serviciile de intermediere a serviciului de contabilite, respectiv respectiv pentru a vă putea pune în legătură cu persoane juridice înregistrate pe pagina de internet topcontabil.ro în calitate de contabili care oferă servicii de contabilitate.

 

Parola creată de Dvs. pentru a accesa sistemul informatic topcontabil.ro, va fi stocată în condiții de siguranță fără a fi dezvăluită către nicio persoană fizică și / sau juridică, cu excepția cauzelor în care autoritățile, și / sau organele judiciare, de cercetare penală ne solicită aceste date cu caracter personal și constituie obligația noastră legală de a le dezvălui.

Datele de localizare vor fi utilizate pentru a vă putea furniza oferte de servicii de contabilitate în localitățile în care doriți să beneficiați de acestea.

3.2.2. Temeiul legal al prelucrării acestor date

- obligațiile noastre contractuale – datele Dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate pentru a vă putea furniza serviciul de intermediere privind ofertele de servicile de contabilitate

- consimțămîntul Dvs. expres și neechivoc

Ne asigurăm că aveți o opțiune simplă de a vă putea retrage consimțământul în orice moment, prin dezabonare și puteți să ne semnalați opoziția la prelucrarea datelor Dvs. sau orice alte fel de întrebări, probleme la adresa de e-mail:_____________ sau pe fereastra specială afișată în acest scop pe platformă.

3.3. În cazul în care doriți să vă înregistrați în calitate de contabil, noi vă solicităm următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele Dvs. în calitate de persoană de contact, denumirea și forma juridică a persoanei juridice pentru și / sau în numele căreia vă înregistrați, localitatea unde oferiți servicii de contabilitate, adresa de email, precum și o parolă pe care Dvs. o introduceți în sistemul nostru informatic pe care noi o stocăm până la încetarea beneficierii de serviciile noastre.

Vă atragem atenția, ca fraudele cu privire la identitatea persoanei sunt pedepsite de lege, astfel dacă creați un cont în numele unei alte persoane de contact și / sau al unei persoane juridice fără știrea acesteia, Dvs. sunteți unicul responsabil de utilizarea neautorizată a datelor și puteți fi pedepsit conform prevederilor legale în vigoare.

Vom colecta și prelucra datele Dvs. necesare pentru emiterea facturii pentru societatea în numele și pe seama cărei vă înregistrați. Temeiul legal al acestor prelucrări este îndeplinirea obligațiilor legale, fiscale ale societății noastre.

3.3.1.Scopul prelucării datelor cu caracter personal:

Datele menționate mai sus sunt utilizate cu scopul de a furniza cele mai adecvate și personalizate servicii de intermediere privind oferirea serviciilor de contabilitate.

Adresa de email va fi utilizată cu scopul contactării pe parcursul executării obligațiilor contractuale și pentru a putea fi furnizate serviciile de intermediere a serviciului de contabilite, respectiv pentru a vă putea pune în legătură cu persoane juridice înregistrate pe pagina de internet topcontabil.ro în calitate de antreprenori care caută ofertanți de servicii de contabilitate.

Parola creată de Dvs. pentru a accesa sistemul informatic topcontabil.ro, va fi stocată în condiții de siguranță fără a fi dezvăluită către nicio persoană fizică și / sau juridică, cu excepția cauzelor în care autoritățile, și / sau organele judiciare, de cercetare penală ne solicită aceste date cu caracter personal și constituie obligația noastră legală de a le dezvălui.

Datele de localizare vor fi utilizate pentru a vă putea pune în legătură cu persoane juridice înregistrate pe pagina de internet topcontabil.ro în calitate de antreprenori care caută ofertanți de servicii de contabilitate în zona respectivă.

 

3.3.2. Temeiul legal al prelucrării acestor date

- obligațiile noastre contractuale – datele Dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate pentru a vă putea furniza serviciul de intermediere privind ofertele de servicile de contabilitate

- consimțămîntul Dvs. expres și neechivoc

- cu privire la datele de facturare, temeiul legal al prelucrării îl constituie obligațiile noastre legale, fiscale

Ne asigurăm că aveți o opțiune simplă de a vă putea retrage consimțământul în orice moment, prin dezabonare și puteți să ne semnalați opoziția la prelucrarea datelor Dvs. sau orice alte fel de întrebări, probleme la adresa de e-mail:_____________ sau pe fereastra specială afișată în acest scop pe platformă.

3.4. Datele pe care Dvs. ni le furnizați involuntar:

Adresa IP – Atunci când vizitați pagina noastră de internet, adresa IP este înregistrată. Însă noi NU folosim adresa DVs. de IP pentru a vă identifica sau pentru a fi folosită în alte scopuri.

Colectam si stocam o serie de informatii in fisierele de tip log.Sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ați interacționat cu pagina noastră de internet, data și ora, tipul de solictare transmisa dar si eventualele erori receptionate de la Site sau servicii.Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare. Nu sunteți obligat să ne furnizați datele Dvs. cu caracter personal, însă având în vedere scopurile de prelucrare de mai sus, s-ar putea să nu putem îndeplini unele solicitări ale Dvs. fără furnizarea acestor date, și astfel să nu puteți beneficia de unele servicii ale paginii noastre de internet sau experiența Dvs. pe pagina noastră de internet să fie diferită. În orice caz, Operatorul vă respectă decizia Dvs. cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal.

4. Perioada de retenție a datelor cu caracter personal

Societatea noastră vă reține datele cu caracter personal atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost furnizate.

În cazul datelor cu caracter personal pe care ne furnizați pe bază de consimțământ, acestea vor fi stocate și prelucrate până la data în care vă dezabonați / vă retrageți consimțământul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal.

Ne asigurăm că aveți o opțiune simplă de a vă putea retrage consimțământul în orice moment, prin dezabonare și puteți să ne semnalați opoziția la prelucrarea datelor Dvs. sau orice alte fel de întrebări, probleme la adresa de e-mail:_____________ .

În cazul datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați în temeiul relației noastre contractuale cu Dvs., aceste date vor fi păstrate de către societatea noaste până la încetarea relației contractuale cu Dvs. cu excepția datelor Dvs. fiscale, utilizate în vederea emiterii facturii fiscale și îndeplinirea obligațiilor noastre fiscale și legale, care vor fi păstrate până la data încetării obligațiilor noastre fiscale, legale în acest sens, dar cel puțin 10 ani.

5. Partajarea datelor cu caracter personal

Este posibil să dezvăluim informațiile obținute de la Dvs. cu următorii destinatari, în măsura în care este necesar:

angajații societății.

Persoane împuternicite de operator:

  • Google Analytics – servicii de marketing, aici puteți să consultați politica de confidențialitate https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, Google Analytics este certificat ”Privacy Shield”
  • Mail Chimp - Sendinblue înregistrat la  Registrul Comerțului, Paris, nr. 498 019 298  cu sediul la 55 rue d’Amsterdam, 75008 Paris, France, https://www.sendinblue.com/gdpr/, https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/
  • dezvăluim datele Dvs. cu caracter personal autorităților, instanțelor de judecată, organelor de cercetare penală, fiscală pentru a ne îndeplini obligațiile legale, pentru a ne proteja drepturile, proprietatea sau siguranța societății
  • datele Dvs cu caracter personal cu privire la _______________________ vor fi accesibile și partajate acelor persoane care se înregistrează pe platforma topcontabil.ro în vederea beneficierii de serviciul oferit privind intermedierea între ofertanții serviciilor de contabilitate și antreprenori care caută ofertanți de servicii de contabilitate

6. Utilizarea de pluginuri

Serviciul noastre pot utiliza pluginuri („Pluginuri”).

Atunci când utilizaţi un Serviciu care conţine Pluginuri, informaţiile pot fi transferate direct de pe dispozitivul dvs. către operatorul reţelei de socializare. Noi nu avem nicio influenţă asupra datelor colectate de Plugin. Dacă sunteţi conectat la o reţea de socializare, modul în care utilizaţi Serviciul nostru poate apărea în contul dvs. din reţeaua de socializare. Dacă interacţionaţi cu Pluginurile, de exemplu, făcând clic pe „Îmi place”, „Urmăreşti” sau „Distribuie” ori dacă introduceţi un comentariu, aceste informaţii vor apărea automat în profilul dvs. de pe reţeaua de socializare.

Chiar dacă nu sunteţi conectat la un cont pe o reţea de socializare, este posibil ca Pluginul să transmită adresa dvs. IP către operatorii reţelei de socializare. Aveţi în vedere acest lucru atunci când utilizaţi Serviciile noastre.

Pentru mai multe informaţii despre operatorii reţelelor de socializare pentru Pluginurile utilizate în cadrul Serviciilor noastre consultaţi informaţiile de mai jos:

Operatorii Pluginurilor utilizate în cadrul Serviciului nostru

Dacă sunteţi membru al uneia sau mai multor reţele de socializare următoare şi nu doriţi ca Operatorul să conecteze datele privind utilizarea Serviciilor noastre de către Dvs. cu datele de membru stocate deja de operatorul de date, deconectaţi-vă de la reţeaua de socializare înainte de a utiliza Serviciile noastre.

Facebook - Operator de date: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland („Facebook”). Pentru informaţii suplimentare, puteţi accesa site-ul web privind politica de confidenţialitate Facebook la adresa „https://www.facebook.com/about/privacy/, https://www.facebook.com/business/gdpr.

7. Asigurarea siguranței și a confidențialității informațiilor Dvs.

Societatea noastră depune toate eforturile pentru a vă prelucra datele cu caracter personal respectând confidențialitatea acestora, și a prelucra toate datele cu caracter personal obținute de la Dvs. în condiții de siguranță. Astfel, societatea noastră a luat toate măsurile corespunzătoare, tehnice, fizice și organizatorice pentru a asigura stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal in condiții de siguranță, conformându-ne prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Totuși, trebuie să aveți în vedere, ca deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a vă proteja informațiile, nicio pagină de internet, nicio transmisiune pe internet, niciun computer și nicio conexiune wireless nu sunt niciodată complet sigure. Astfel, Dvs. accesați pagina noastră de internet, utilizați serviciile noastre și ne furnizați datele Dvs. cu caracter personal pe propria responsabilitate.

8. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi transferate în afara Zonei Economice Europene, având în vedere ca pagina noastră de internet utilizează și servicii ale căror furnizori funcționează în afara Zonei Economice Europene, de ex. SUA, dar ne-am asigurat că acești furnizori sunt certificați ”Privacy Shield”.

9. Drepturile Dvs. în legătură cu datele cu caracter personal

Dvs. beneficiați, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, de următoarele drepturi:

Dreptul de a vă retrage consimțământul: Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă puteți retrage consimțământul în orice moment. În cazul cookie-urilor, această retragere se poate face din browser.

Dreptul la acces: Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect, și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

Dreptul la rectificare: Aveţi dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor personale care vă privesc. Aveţi posibilitatea să folosiţi funcţionalităţile contului în acest sens, şi în plus ne puteţi contacta la adresa de e-mail: ____________

Dreptul la restricționare: Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:

- contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,

- prelucrarea este nelegală, dar vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor,

- nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă,

- sau vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor dumneavoastră.

Dreptul la portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații. Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat. Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).

Dreptul la ștergere: Aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Conform prevederilor legale, pentru îndeplinirea acestei cereri condițiile sunt următoarele: prelucrăm datele dumneavoastră personale, si dacă datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu excepția cazului în care datele sunt necesare: pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem, în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la obiecție: Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa. Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul.

Dreptul de a se opune la profilări: aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată.

Pentru a beneficia de oricare dintre drepturile menționate mai sus, ne puteți trimite solicitarea la adresa de e-mail:_____________ .

În cazul în care aveți nelămuriri, întrebări în legătură cu exercitarea drepturilor Dvs. referitoare la prelucrarea datelor Dvs. personale, deasemenea puteți să ne contactați la adresa _____________________, unde noi vă întâmpinăm solicitările cu plăcere și în termen rezonabil.

Dreptul de a depune o plângere

În cazul în care sunteți nemulțumit cu modul de prelucrare a datelor Dvs. cu caracter personal, sau dacă considerați că s-a încălcat prin vreun mod legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal puteți să ne adresați o plângere la sediul societății menționat în prezenta Politică deconfidențialitate , sau puteți să depuneți plângerea la

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România număr telefon +40.318.059.211 +40.318.059.212, fax +40.318.059.602 e mail: anspdcp@dataprotection.ro

Caută contabil

Citește ultimele articole publicate

Calendarul sărbătorilor legale în 2021.
05.01.2021
Sărbătorile legale în România sunt zilele declarate prin lege ca fiind nelucrătoare, altele decât zilele de weekend.
Interviu cu 	Oana Alexandru
26.11.2020
Iată un nou interviu, de data aceasta am avut onoarea să stăm de vorbă în mod virtual cu Oana Alexandru , care ne vorbește despre începutul carierei sale, despre domeniul contabilității și despre munca ambițioasă care a adus-o unde și-a propus! Haideți să o urmărim!
Află cum te ajută tehnologia la automatizarea verificărilor contabile
12.11.2020
Rapoartele contabile corecte și verificate sunt o prioritate pentru orice contabil sau firmă de contabilitate care iși dorește să ofere servicii de calitate, insă din cauza schimbarilor legislative continue și a birocrației excesive, timpul dedicat verificărilor este din ce in ce mai redus. Astfel crește riscul de a avea rapoarte contabile eronate, de a transmite infomații gresite către autoritațile statului și implicit de a avea clienți nemulțumiți.

Întrebări frecvente

Platforma noastră se adresează antreprenorilor care își caută un contabil și totodată și contabililor care își caută potențiali clienți, antreprenori.
Platforma noastră se adresează antreprenorilor care își caută un contabil, iar aici îl pot găsi după ce primesc multiple oferte de preț de la contabilii membri TopContabil, la solicitarea lor.
Platforma noastră se adresează totodată și contabililor care își caută potențiali clienți, ca antreprenori. Contabilii care se înregistrează pe platforma Topcontabil pot vedea cererile de ofertă detaliate ale potențialelor clienți.
eu-logos
speed-logo
Proiect finanțat din
Fondul Social European
prin Programul Operațional Capital Uman
(POCU 2014-2020)