Termene si conditiiPreambul

Acest document stabilește termenii şi condiţiile de utilizare a paginii de internet www.topcontabil.ro și condițiile beneficierii de serviciile oferite prin intermediul acestei pagini de internet (denumit în continuare "Termenii și Condițiile").

Politica de confidențialitate, precum și orice alte documente la care se face referire în cuprinsul acestui document, și / sau care sunt în legătură cu utilizarea paginii de internet www.topcontabil.ro fac parte din Termeni și Condiții. Prin acceptarea Termenilor și a Condiţiilor, vă exprimați acordul și acceptați Politica de confidențialitate, precum și cu toate celelalte documente menționate în cuprinsul prezentului document.

Pagina de internet www.topcontabil.ro este o platformă care vine în sprijinul Dvs. în cazul în care căutați contabil pentru afacerile Dvs., sau în cazul în care sunteți contabil și doriți să luați legătura cu noi potențiali clienți oferindu-vă posibilitatea cererile de căutare contabil să se întâlnească cu ofertele de servicii de contabilitate.

Titularul platformei www.topcontabil.ro este: ___Free Mind Station S.R.L.____________

Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, sunteți obligat să părăsiți imediat pagina de internet www. topcontabil.ro și să nu utilizați niciuna din serviciile oferite prin intermediul acestei pagini de internet.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest site web și de a efectua orice comandă prin intermediul acestuia.

Free Mind Station S.R.L. (titularul platformei www.topcontabil.ro) își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Condiţiile. Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă Termenilor si Condiţiilor, înainte de fiecare utilizare a serviciilor oferitre prin intermediul platformei, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

Dacă aveți orice întrebări cu privire la Termeni și Condiții vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail __hello@topcontabil.ro ___ (indicaţi adresa de e-mail al societăţii unde utilizatorii vă pot contacta).

Definiții

Administratorul platformei este:__Vigh Adony Zsombor______________

Utilizator: orice persoană fizică, care a îndeplinit vârsta de 18 ani, care creează un cont de utilizator pe platformă, cu scopul declarat de a utiliza serviciile puse la dispoziție de Administratorul platformei în numele propriu și / sau ca reprezentant al unei persoane juridice

Vizitator: orice persoană fizică care accesează platforma www.topcontabil.ro

Serviciu: orice serviciu oferit de către Administratorul platformei prin intermediul paginii de internet www.topcontabil.ro

Contract - contractul încheiat de către Utilizator, în conformitate cu Termenii și Condițiile expres acceptate de acesta, și Vânzător.

Contabil: orice persoană fizică autorizată conform prevederilor legale în vigoare în domeniu, sau orice persoană juridică autorizată conform prevederilor legale în vigoare în domeniu de a oferi servicii de contabilitate care pot include fără a se limita la următoarele: consultanță de specialitate în domeniu, înregistrare societăți comerciale și / sau activități independente, audit, expertiză, elaborarea declarațiilor fiscale, întocmirea situațiilor financiare, consultanță privind organizarea contabilității bilanțului și a contabilității costurilor conform legilor în vigoare, asistență pentru selectarea software-ului contabil adecvat, în funcție de linia de afaceri a companiei și de necesitățile clientului, certificarea rapoartelor financiare, întocmirea și trimiterea rapoartelor lunare către clienți în funcție de cerințele acestora, întocmirea și trimiterea declarațiilor Intrastat, raportarea către Banca Națională a României cu privire la creditele din străinătate, actualizarea datelor companiei la Autoritatea Fiscală competentă, obținerea Certificatelor de Atestare Fiscală etc, care își va deschide un cont pe platformă cu scopul declarat de a beneficia de serviciile oferite de către platforma www.topcontabil.ro

Antreprenor – orice persoană fizică având vârsta 18 ani împliniți și / sau orice persoană juridică care își caută contabil, și își deschide un cont pe platforma www.topcontabil.ro cu scopul declarat de a beneficia de serviciile oferite de către platformă

Drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul și elementele grafice ale paginii de internet, inclusiv dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, imaginile,elementele audio-vizuale, programe software, elemente design, grafică, soluţii tehnice, software precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori și Vizitatori (prin vizualizare directă pe pagina de internet, prin newslettere , publicații social media etc,) aparțin titularului paginii de internet și www.topcontabil.ro reprezintă conținutul paginii de internet.

Conținutul paginii de internet, indiferent de zona in care se află pe site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al titularului paginii de internet. Astfel este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuţia parțială, integrală sau modificată a conținutului acestei pagini de internet sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, fără consimțământul dat în scris de către titularul www.topcontabil.ro

În cazul în care doriți să obțineți consimțământul nostru pentru utilizarea oricărui material, text etc. din conținutul paginii de internet, sau în cazul în care doriți să ne sesizați în legătură cu orice fel de utilizare neautorizată al oricărei imagini, text, material, conținut, material audio-video pe pagina de internet și orice fel de încălcare ale drepturilor de autor puteți să scrieți e-mail la adresa: __hello@topcontabil.ro__ (vă rog să indicaţi adresa de e-mail al societăţii unde vă pot contacta utilizatorii)

Articole de specialitate

În cazul articolelor de specialitate publicate pe platforma www.topcontabil.ro , toate drepturile de autor, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice materiale care constituie conținutul articolelor de specialitate și / sau al oricăror părți, fragmente ale acestora, vor fi cesionate în mod exclusiv, nelimitat în timp și teritorial către Administratorul platformei anterior și / sau odată cu publicarea articolului pe interfața platformei.

Responsabilitatea pentru acuratețea, corectitudinea, veridicitatea tuturor informațiilor, sfaturilor, propunerilor etc. formulate în orice articol de specialitate este și va rămâne pentru totdeauna în sarcina autorului articolului, Administratorul platformei neavând nicio responsabilitate cu privire la conținutul articolelor de specialitate nu poate fi tras la răspundere în nicio formă și în niciun mod în cazul în care acestea și / sau în legătură cu utilizarea acestora s-ar crea un prejudiciu direct sau indirect oricărei terțe persoane.

Este strict interzisă postarea pe pagina de internet a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvente video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, sunt ilegale, defaimatoare, amenințătoare, abuzive, indecente, contin mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane in orice mod sau care ar încălca orice alte drepturi si libertati ale omului potrivit legislatiei in vigoare.

Utilizatorii înțeleg și acceptă ca în cazul încălcării in orice mod si in orice masura a oricărora din prevederile Termenilor si Conditiilor, Administratorul  platformei va putea opta in mod discreționar pentru suspendarea totală sau partială a accesului Utilizatorului la contul de pe platformă.

 

Accesul și funcționarea paginii de internet și serviciile oferite prin intermediul platformei www.topcontabil.ro

Administratorul platformei ia toate măsurile și depune toate eforturile posibile pentru ca informațiile publicate pe pagina de internet, inclusiv descrierea  Serviciilor, precum și prețurile listate, să fie, în orice moment, corecte şi complete. Cu toate acestea, erorile nu pot fi excluse în totalitate. În asemenea situații, Adminsitratorul platformei va încerca să înlăture toate erorile survenite în cel mai scurt timp posibil.

Nu este permisă utilizarea acestei Platforme în scopul introducerii în mod deliberat de viruşi sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la platformă, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau bază de date în legatură cu acest site web. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor vă angajați să nu atacați acest site web prin intermediul unui atac de blocare a serviciului sau de blocare distribuită a serviciului. Nerespectarea dispozițiilor din prezenta clauză va fi raportată autorităților competente în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza platforma.

 

Administratorul platformei nu poate garanta că platforma, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conțin erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Vă rugăm să aveți în vedere că folosiți platforma pe riscul propriu, topcontabil.ro nefiind în niciun fel responsabil pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea acestuia sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. Vă solicităm să vă asigurați că aveți instalate sisteme adecvate de apărare, menite să vă protejeze calculatorul de viruși şi/sau orice alt conținut dăunător.

 

Administratorul platformei va asigura confidențialitatea datelor dumneavoastră, respectiv a datelor de autentificare, parolei şi tuturor celorlalte detalii în legătură cu contul creat pe Platformă, în conformitate cu Politica de confidențialitate. Cu toate acestea, este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că informațiile privind contul creat rămân confidențiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terți.

 

Antreprenori

În cazul în care sunteți un Anteprenor în căutarea unui Contabil vă puteți înregistra foarte simplu pe www.topcontabil.ro, pentru a putea primi în mod direct ofertele cu privire la serviciile de contabilitate. Pentru deschiderea unui cont pe platforma www.topcontabil.ro, vă solicităm denumire companie,forma juridică, persoana de contact de la compania Dvs.,adresa de email, localitatea în care compania își desfășoară activitatea, precum și o parolă pentru utilizarea contului creat de Dvs.

Cerere ofertă                   

În cazul în care sunteți un Anteprenor în căutarea unui Contabil noi vă solicităm anumite date despre persoana juridică pentru care solicitați oferta de servicii de contabilitate pentru a vă putea trimite oferte de servicii de contabilitate personalizate care corespund cât mai bine nevoilor, indicațiilor, solicitărilor Dvs.

Datele solicitate despre persoana care dorește să beneficieze de oferta serviciilor de contabilitate puse la dispoziție prin intermediul platformei www.topcontabil.ro, sunt:titlul căutării, serviciile căutate, data limită a ofertelor,

forma juridică, activitatea principală, anul înființării, cifra de afaceri anuală estimată, numărul facturilor emise lunar, numărul facturilor primite lunar, numărul mașinilor de serviciu, numărul conturilor bancare, dacă persoana juridică desfășoară comerț exterior ori nu, dacă deține casă de marcat ori nu, precum aveți și opțiunea de a introduce alt mențiuni pe care le considerați necesare, și să optați la utilizarea excluderii a anumiți ofertanți de servicii de contabilitate de la posibilitatea de a vedea solicitarea Dvs. de ofertă, Administratorul platformei asigurându-vă și prin această opțiune discreția și confidențialitatea necesară desfășurării afacerilor.

Următoarele date din profilul Dvs. creat în calitate de Antreprenor vor fi partajate cu Contabilii din zona teritorială care este de interes pentru Dvs, în vederea solicitării unei oferte:

forma juridică, activitatea principală, anul înființării, cifra de afaceri anuală estimată, numărul facturilor emise lunar, numărul facturilor primite lunar, numărul mașinilor de serviciu, numărul conturilor bancare, dacă persoana juridică desfășoară comerț exterior ori nu, dacă deține casă de marcat ori nu.

Ofertele Contabililor le veți primi într-un tabel.

În cazul în care oricare dintre ofertele Contabililor vă va stârni interesul, puteți să o acceptați printr-un singur click, caz în care Contabilul va primi notificarea asupra acceptării și datele de contact ale companiei Dvs.

Căutare în lista contabililor înregistrați

În cazul în care sunteți un Utilizator în căutarea unui Contabil, nu este obligatoriu să vă deschideți un cont de Antreprenor pe platforma www.topcontabil.ro, puteți să căutați ofertanți de servicii de contabilitate în lista Contabililor întregistrați pe platformă, lansănd o căutare după criteriile: ce fel de servicii de contabilitate căutați, în care regiune a României căutați contabili, la ce distanță de la localitatea Dvs. căutați contabil.

Contabili

În cazul în care sunteți Contabil în căutare de potențiali clienți și doriți să beneficiați de serviciile platformei topcontabil.ro prin care ofertele Dvs. pot ajunge la clienții potențiali puteți să vă creați un cont pe platforma topcontabil.ro și veți fi selectat prin intermediul platformei, ori de câte ori zona teritorială a activității și / sau a serviciilor oferite de către Dvs. corespunde căutărilor de servicii de contabilite ale unui Utilizator, potențial client al Dvs.

Pentru a vă putea crea un cont pe platforma topcontabil.ro vă sunt solicitate următoarele date și informații: denumirea companiei, forma juridică, persoana de contact, adresa de email, localitatea în care compania își desfășoară activitatea, parolă pentru utilizarea contului, datele de contact precum adresa, număr telefon, o scurtă prezentare a companiei și a serviciilor oferite, înșiruirea serviciilor oferite, limbile de comunicare.

Plata

Serviciile oferite prin intermediul topcontabil.ro sunt furnizate cu titlu gratuit pentru perioada 01.11.2019 - 31.12.2019, atât pentru Contabili cât și pentru Antreprenori. Începând cu această dată Contabilii vor avea opțiunea de a continua utilizarea serviciilor topcontabil.ro contra cost, plătind prețul unui abonament trimestrial / anual etc. prin una dintre modalitățile puse la dispoziția Dvs. pe platformă, iar Antreprenorii vor continua să beneficieze gratuit, în mod nelimitat de serviciile oferite de către topcontabil.ro.

Livrarea serviciilor

În cazul în care v-ați înregistrat în calitate de Antreprenor pentru a beneficia de serviciile topcontabil.ro și ați solicitat Ofertă prin utilizarea opțiunii ”Cerere ofertă”, pe baza datelor și criteriilor furnizate de către Dvs., topcontabil va căuta printre Contabili, furnizorii serviciilor de contabilitate, pentru a vă putea livra oferta cea mai apropiată, cea mai corespunzătoare criteriilor Dvs. de căutare. Astfel cererea Dvs. de ofertă va fi trimisă de către topcontabil către toți Contabilii care activează în zona Dvs. de interes teritorial.

Ofertele care corespund zonei teritoriale care poate reprezenta interes pentru Dvs. vor fi afișate în forma unui tabel în contul Dvs. În cazul în care doriți să acceptați oricare dintre ofertele prezentate, aveți posibilitatea ca printr-un click să vă exprimați opțiunea. În acest caz Contabilul va primi o notificare cu privire la la faptul că ați ales oferta acestuia, și veți putea lua legătura cu Contabilul pentru stabilirea detaliilor, constituirea unei relații contractuale, dacă veți rămâne interesat în continuare.

În cazul în care v-ați înregistrat în calitate de Contabil pentru a beneficia de serviciile topcontabil.ro și v-ați prezentat oferta pentru diferitele tipuri de servicii de contabilite conform solicitării topcontabil.ro în acest sens, aceasta va fi listată într-un tabel și prezentată Antreprenorului. Antreprenorul printr-un click își va putea exprima opțiunea, care dintre ofertele prezentate îi place cel mai mult, iar Dvs. veți primi o notificare în cont și / sau email dacă oferta Dvs. a fost aleasă. După aceasta veți putea lua legătura în mod direct cu Antreprenorul pentru a stabili a detaliile și constituirea unei relații contractuale, dacă veți ră mâne interesat în continuare.

Vă atragem atenția ca Administratorul platformei va depune toate eforturile pentru excluderea posbilităților de fraudă, abuz, utilizarea abuzivă a serviciilor topcontabil, dar controlul și verificarea informațiilor furnizate de către Utilizatori, Antreprenori, Contabil este în afara sferei de competență al Administratorului platformei, și nici nu are nicio obligație legală și / sau contractuală în acest sens, deoarece prin platforma topcontabil.ro vă oferă doar posibilitatea de a cunoaște anumite oferte și / sau potențiali clienți în limitele datelor și informațiilor furnizate de către acestea conform criteriilor de căutare, astfel Administratorul platformei nu are nicio responsabilitate și nu va putea fi trasă la răspundere în niciun mod, nicio formă și în nicio măsură pentru veridicitatea, acuratețea informațiilor furnizate de către Utilizatori, Antreprenori, Contabili prin intermediul platformei topcontabil.ro, pentru conținutul ofertelor prezentate de Contabili pe topcontabil.ro, pentru relația Antreprenor-Contabil, oricare ar fi cadrul juridic al acestei relații, pentru orice conținut material, servicii furnizate, produse livrate, orice comunicare, ori act sau fapt întreprins de către oricare dintre Utilizatori, Antreprenori, Contabili, și nici pentru orice prejudiciu direct sau indirect cauzat de către oricare Utilizator, Contabil, Antreprenor oricărui alt Utilizator, Contabil, Antreprenor sau oricărei terțe persoane. Utilizatorii, Antreprenoii, Contabilii îl garantează pe Administratorul platformei ca în cazul în care acesta ar fi chemat să răspundă în legătură cu orice fel de prejudiciu cauzat de către oricare dintre cei enumerați mai sus în legătura cu utilizarea serviciilor topcontabil.ro, acesta îl va exonera de răspundere pe Administratorul platformei, pe organele sale de conducere, orice asociat, director, angajat al acestuia, și în cazul în care va fi necesar va achita și despăgubirile cuvenite acestora pentru inconvenientele cauzate.

În cazul în care doriți să ne anunțați orice fel de nemulțumire în legătură cu serviciile furnizate de către topcontabil.ro, puteți să contactați prin scrisoare recomandată trimisă la sediul societății și / sau prin email a adresa de e-mail ____hello@topcontabil.ro____ (vă rog să indicaţi o adresă de e-mail unde vă pot contacta utilizatorii)

Deasemenea pentru a reclama orice fel de nemulțumire în calitate de consumator, în legătură cu serviciile furnizate de către Administratorul platformei , aveți posibilitatea de a accesa link-urile puse la dispoziția Dvs. pe pagina de internet: ANPC, DOR[a1] 

Pentru a putea comunica cu Dvs. vă solicităm să ne furnizați date veridice și actuale de fiecare dată.

Limitarea responsabilității

Utilizatorii sunt obligați să utilizeze prezenta pagină de internet în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și pe propria lor responsabilitate.

Nu este permisă utilizarea acestei pagini de internet în scopul introducerii în mod deliberat de viruşi sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la acest site web, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau bază de date în legătură cu această pagină de internet.

Utilizatorii utilizează pagina de internet și Serviciul oferit prin intermediul acesteia pe riscul propriu, Administratorul platformei nefiind în niciun fel responsabil pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea paginii de internet sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site.

Astfel, vă recomandăm să vă asigurați că aveți instalate sisteme adecvate de apărare, menite să vă protejeze calculatorul de viruși şi/sau orice alt conținut dăunător.

Administratorul platformei nu răspunde de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site, fără ca prin această prevedere să fie afectate drepturile consumatorilor, potrivit legii.

Utilizatorii și / sau Vizitatorii platformei înțeleg și sunt de acord ca potrivit Termenilor și Condițiilor este strict interzisă atacarea acestei pagini de internet prin intermediul unui atac de blocare a serviciului sau de blocare distribuită a serviciului. Nerespectarea dispozițiilor din prezenta clauză va fi raportată autorităților competente în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza pagina noastră de internet.

 Administratorul platformei depune toate eforturile și ia toate măsurile necesare pentru a asigura o navigare sigură pe pagina această de internet, însă nu poate garanta ca pagina de internet, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari.

Administratorul platformei nu poate fi tras la răspundere în niciun mod și în nicio măsură pentru conținutul, inclusiv dar fără a se limita la materialele, produsele și serviciile oferite, activitatea de promovare, publicitate și reclamă plasate de către persoane terțe pe platformă sauprin intermediul paginilor de internet ale terțelor părți la care trimit/ pot trimite orice link-uri plasate pe pagina de internet www.topcontabil.ro

Administratorul platformei face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea informațiilor și a imaginilor, materialelor publicate pe pagina sa de internet și de a păstra încrederea în pagina de internet, va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil, dar nu își asumă răspunderea și nu garantează implicit și expres pentru conținutul și informațiile de pe pagina de internet în măsura în care acestea au fost puse la dispoziția www.topcontabil.ro de către utilizatorii paginii de internet, inclusiv Utilizatori, Antreprenori, Contabili, sau orice altă terță parte,  în mod direct sau indirect.

Administratorul platformei wwww.topcontabil.ro nu este responsabil pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor obținute de la Utilizatori. În mod expres, Utilizatorul paginii de internet este de acord să exonereze de răspundere pe Administratorul platformei, precum și pe angajații, organele sale de conducere, directorii, administratorii, reprezentanții săi pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase al paginii de internet.

Pentru caz de forță majoră Administratorul platformei  și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al topcontabil, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele paginii de internet, erorile de operare, disfuncționalități ale programului software, erori software, greva, etc.

Legea aplicabilă și litigii

Utilizarea paginii de internet www.topcontabil.ro, acceptarea termenilor și condițiilor, precum și a politicii de confidențialitate și a politicii cookies, contractul încheiat cu www.topcontabil.ro prin acceptarea termenilor și condițiilor, transmiterea Ofertelor prin intermediul  paginii de internet sunt guvernate de legislația română.

Orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu folosirea paginii de internet sau în legătură cu va fi supusă instanțelor competente din România de la sediul Administratorului platformei.

Consumatorii, persoane fizice, conform prevederilor legale în vigoare nu pot renunța la drepturile care le sunt garantate de lege. Orice clauză contractuală prin care se renunță sau se restrâng în mod direct sau indirect drepturile prevăzute de lege în favoarea consumatorilor nu este obligatorie pentru aceștia.

 

Modificarea Termenii și Condițiilor

www.topcontabil are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile Termenilor și Condițiilor, Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă. Termenii și condițiile de utilizare, precum și politica de confidențialitate și politica cookies care constituie parte integrantă ale acestuia pot fi regăsite întotdeuna în forma actualizată pe pagina de internet în secțiunile dedicate acestora, și pot fi accesate oricând. Vă atragem atenția, ca întotdeauna înainte de a începe navigarea pe platformă, să verificați și să acceptați Termenii și condițiile de utilizare, Politica de confidențialitate, neacceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare și / sau a Politicii de confidențialitate și a Politicii cookies atrage după sine obligația oricărui Vizitator și / sau Utilizator de a părăsi imediat platforma și de a sista imediat orice activitate desfășurată pe și / sau în legătură și / sau prin intermediul paginii de internet www.topcontabil.ro

Utilizatorul prin continuarea utilizării paginii de internet și / sau al Serviciului intermediere on-line de oferte de servicii de contabilitate oferit  prin intermediul paginii de internet își exprimă acordul cu modificările introduse.

Utilizatorul va fi anunțat de fiecare dată când www.topcontabil își va modifica Politica de confidențialitate, și în cazul în care va fi necesar www.topcontabil îi va solicita acordul pentru acceptarea modificărilor introduse.

Caută contabil

Citește ultimele articole publicate

Calendarul sărbătorilor legale în 2021.
05.01.2021
Sărbătorile legale în România sunt zilele declarate prin lege ca fiind nelucrătoare, altele decât zilele de weekend.
Interviu cu 	Oana Alexandru
26.11.2020
Iată un nou interviu, de data aceasta am avut onoarea să stăm de vorbă în mod virtual cu Oana Alexandru , care ne vorbește despre începutul carierei sale, despre domeniul contabilității și despre munca ambițioasă care a adus-o unde și-a propus! Haideți să o urmărim!
Află cum te ajută tehnologia la automatizarea verificărilor contabile
12.11.2020
Rapoartele contabile corecte și verificate sunt o prioritate pentru orice contabil sau firmă de contabilitate care iși dorește să ofere servicii de calitate, insă din cauza schimbarilor legislative continue și a birocrației excesive, timpul dedicat verificărilor este din ce in ce mai redus. Astfel crește riscul de a avea rapoarte contabile eronate, de a transmite infomații gresite către autoritațile statului și implicit de a avea clienți nemulțumiți.

Întrebări frecvente

Platforma noastră se adresează antreprenorilor care își caută un contabil și totodată și contabililor care își caută potențiali clienți, antreprenori.
Platforma noastră se adresează antreprenorilor care își caută un contabil, iar aici îl pot găsi după ce primesc multiple oferte de preț de la contabilii membri TopContabil, la solicitarea lor.
Platforma noastră se adresează totodată și contabililor care își caută potențiali clienți, ca antreprenori. Contabilii care se înregistrează pe platforma Topcontabil pot vedea cererile de ofertă detaliate ale potențialelor clienți.
eu-logos
speed-logo
Proiect finanțat din
Fondul Social European
prin Programul Operațional Capital Uman
(POCU 2014-2020)